Τηλεφωνικά Κέντρα 2021-11-23T12:30:46+02:00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Το Asterisk είναι ένα ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο (PBX) και το οποίο προσφέρει ό,τι ένα προηγμένης τεχνολογίας τηλεφωνικό κέντρο σε χαμηλότερο κόστος και με την ευελιξία που προσφέρουν οι ανοικτές αρχιτεκτονικές.
H applink έρχεται να υλοποιήσει μια τέτοια λύση και να την προσαρμόσει τόσο στα Ελληνικά δεδομένα όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Παρέχει υποστήριξη αλλά και υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών με πυρήνα τη γκάμα των προϊόντων μάς.
Οι λύσεις που προσφέρονται είναι ολοκληρωμένες, ξεκινώντας από την καταγραφή των αναγκών σας, την ανάλυσή τους, την υλοποίηση και δοκιμή, την εγκατάσταση στους χώρους σας, την εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος την On-Line παρακολούθηση του συστήματος και την τεχνική του υποστήριξη.
Τα προϊόντα μάς, αν και βασίζονται στο Asterisk PBX, διαφοροποιούνται τεχνικά.
Φόρμα Επικοινωνίας